Besmegeniai Blog

Nebūk besmegenis!!

Apie kunigaikštį Margirį. Išsityčiojimas iš kunigaikščio

leave a comment »

Išsityčiojimas iš kunigaikščio

Svetimas jaukas jau turi savo laimikį Lietuvoje – viešojoje erdvėje šią savaitę paskleista, kad kunigaikštis Margiris esą buvo niekas ir jo Pilėnų gynėjai žudėsi ne didvyriškai, o iš baimės.

Šią savaitę Lietuvos viešojoje erdvėje pasklido žinia, kad kunigaikštis Margiris, pasirodo, esąs ne didvyris, o viso labo – pralaimėtojas, kuriam kompozitorius Vytautas Klova turbūt apsižioplinęs sukūrė operą “Pilėnai“.

Vicemerą ištiko šokas

Artėjant Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui, vienas iš lietuvių didžiavyrių pavadintas išskydėliu, o Pilėnų žmonės – savižudžiais. Tie, kurie negali apsiginti teisme. Istorijos pamoka apie 1336-ųjų vasario 25-osios kryžiuočių antpuolį, per kurį žuvo daug žmonių, pateikiama kaip niekinė lietuvių tautai.

“Perskaičius apie tai mane ištiko šokas“, – sakė Kauno vicemeras Stanislovas Buškevičius.

– Kodėl taip jautriai reagavote į interneto informaciją? – “Respublika“ paklausė S.Buškevičiaus.

– Taip paneigiama visa mūsų istorija: Margiris nebe didvyris, Pilėnų gynėjai – tik panikuotojai ir savižudžiai. Tai sakoma viešai ir be jokių argumentų.

Be įrodymų kalba lietuvis, tuo tarpu net kitataučiai – Juzefas Ignacijus Kraševskis tvirtino atvirkščiai: parodė, kad Margiris ir jo žmonės buvo didvyriai.

Ar iš baimės jie galėjo pradėti žudytis, jeigu tik kovojant lieka šansas išlikti gyviems? Lietuva dar nebuvo krikščioniška, bet net ir tuomet savižudybė buvo nepateisinama.

Nukirstos medžio šaknys

– Tokių signalų visuomenei apie mūsų “blogumą“ nesiejate su Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimu?

– Sieju. Iki šiol nėra skiriama pinigų meniniam filmui “Žalgiris – geležies diena“. Neseniai mačiau puikų latvių istorinį filmą “Rygos kariai“ apie XIX a. kovotojus prieš bermontininkus.

Mes turime tik iš anų laikų filmą “Herkus Mantas“. Vadinasi, viskas visais lygiais daroma, kad iš mūsų sąmonės būtų išplautas tautinis pasididžiavimas, tautinės minties vystymas ir tautinio sąmoningumo brandinimas.

Dabar matau, kad reikalinga, jog mes nebebūtume lietuviai. Kad nebesididžiuotume savo praeitimi. Kad lengviau būtų mus suvystyti. Nukirsk medžiui šaknis ir jis nudžius.

– Tačiau kodėl lietuviai ima keisti ir keikti savo istoriją?

– Mūsų iškilieji vyrai Jonas Basanavičius, Simonas Daukantas manė, kad istoriją reikia šiek tiek idealizuoti. Kad tauta pakiltų į kovą už nepriklausomybę.

Ir dabar mums būtina daugiau romantikos bei idealizmo vien tam, kad Lietuva išliktų kaip valstybė šiame kosmopolitiniame pasaulyje. Filosofas Juozas Girnius sakė, kas kosmopolitizmas yra tautos moralinis genocidas.

Įsivaizduokime, kad dabartiniame pasaulyje išlikti lietuviams, kaip tautai, kas duota Dievo, yra tas pat kaip mūsų protėvių kovos XIX amžiuje už nepriklausomybę.

Jeigu žmogus serga, jam į akis galima nuolat sakyti, kad yra labai bloga, beviltiška. Tuomet tikrai jis ir iš tos baimės galbūt numirs. Galbūt užtektų vien palinkėjimų ligoniui pasveikti, pasakymų, kad gerai atrodo. Jam tik pakils nuotaika, o galbūt ir greičiau pasveiks.

Niekina tautiškumą

– Atrodo, toks vaistas lietuvybei iki šiol buvo Pilėnų istorija?

– Jeigu ji ir buvo romantizuota, tebūnie. Bet šiandien viešai ji jau net neigiama, šmeižiamas ir kunigaikštis, ir jo žmonės. Į tai turėtų reaguoti net prokurorai.

Dar betrūksta sulaukti momento, kai tokie rašytojai ir istorikai pasakys, kad Jonas Basanavičius buvo caro “ochrankos“ (slaptosios tarnybos – aut. past.) agentas, Motiejus Valančius – taip pat, o Vincas Kudirka apskritai iš Marso atskridęs.

Dabar vyksta itin plataus masto mūsų istorijos ir tautiškumo niekinimo kampanija. Tuo siekiama diskredituoti lietuviškumą apskritai. Tuomet su mumis bus galima daryti, ką nori. Ar tiesiog sunaikinti.

– Dėstote tokias blogas mintis net po beveik 20 metų valstybės nepriklausomybės?

– Tik dabar man kyla klausimas, kad galbūt yra blogai, jog savo nepriklausomybę atgavome. Nes šiandien esi arba nelietuvis, arba šunsnukis.

Man pakanka pažiūrėti į dabartinį Istorijos institutą, kur kai kuriems veikėjams pirmiausia reikėtų patikrinti psichikos būklę. Žiūriu ir šiurpstu: tai antilietuviška įstaiga, kurią šelpia kai kas iš užsienio.

– Kodėl daugiau domėjomės savo istorija, šaknimis, kalba prieš dvidešimt metų, o šiandien į lietuvybę spjauname?

– Todėl, kad dabar itin daug lietuvybės žlugdymu suinteresuotų asmenų. Jie nori, kad pasaulyje tebūtų viena kalba, neliktų tautybių – tai ir vadinama globalizacija blogąja prasme. To ir siekė tas pats Leninas bei visi komunistai: sukurti vieną liaudį rusiškuoju pagrindu.

Dabar pasirinkta kita kalba. Tačiau tokie kaip mes, lietuviai, turintys gilias šaknis, trukdome pasiekti tokį tikslą.

– Ar prie to, kas vyksta dabar, gali būti prisidėjęs ir garsus spekuliantas George’as Sorosas, investavęs esą į mūsų kultūrą, o vėliau palikęs ugdytinius, kurie neigia lietuvybę?

– Manau, taip. Nes G.Sorosas savo duotų milijonų juk nepanaudojo mūsų tautiškumui skatinti, kalbai puoselėti, kunigaikščių, iškilių lietuvių paminklams statyti. Tie milijonai duoti kitam tikslui – antitautiškumui. Kad lietuvybės būtų kuo mažiau.

Kalbu ne tik apie lietuvius. Tautiškumo reikia ir latviams, estams. Pasaulis tuo ir įdomus, kad tebėra sudarytas iš įvairių tautų, kalbų, papročių.

Mes visi, pasaulio gyventojai, turime būti vieningi, bet ne vienodi. Tiesiog mus tokius sukūrė Dievas. Dabartiniai “dievai“ siekia sukurti vienodus žmones.

Ir tas pats aferistas G.Sorosas puikiai žino, kad nemokamų pietų nebūna. Jeigu duodami pinigai, tai siekiant tam tikro tikslo. Kad lietuviai pamirštų esą lietuviai ar bent jau negalvotų apie tai. Kosmopolitizmas yra pražūtingas tautoms.

Be tautiškumo ir savigarbos pasiliekančios tautos tampa lengvai valdomais vergais. Tada ir prisimeni tuos “nemokamus“ pietus. Atėjęs į taip “sąmoningai“ atlaisvintą teritoriją, ją gali lengvai valdyti. Priimti sau naudingus ekonominius įstatymus ir atsiimti investicijas.

VEKS nesusijusi su Lietuva

– Atrodo, vienas iš kelių likusių Lietuvos turtų dar tebėra aiškiai pažymėtos mūsų žemės ribos?

– Mes žinome, kas yra Nemunas, jūra, Palanga, Nida. Jeigu tai tau brangu, dega meilė širdyje – svetimšaliui savo tėvynės nė lopinėlio neparduosi už pinigus. Tai iracionalu, bet prasminga. Neprotinga, bet svarbiausia. To nesupras tik tie, kurie jau atbukinti nuo kovos už savo žemę.

– Vasarą turėtume paminėti Lietuvos tūkstantmetį, tačiau iki šiol tėra girdėti apie baliuką valdžiai ir korupcinę “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ (VEKS) programą.

– Lietuva buvo seniau nei prieš tūkstantį metų, bet šiandien tokia proga atrodome bjauriai. Vadinasi, tų svetimšalių tikslas yra pasiektas – kultūriniu pagrindu mes jau beveik visiškai valdomi.

Man visuomet imponavo Japonija. Ten kuriamos pačios šiuolaikiškiausios technologijos, tačiau viskas perleista per tautinę liniją. Mes mėtome pinigus vamzdžiams Neries krantinėje – aš būčiau už tokią idėją, jei ji
nors kiek kvepėtų tautiškumu.

Bet koks modernizmas gali kvepėti lietuviška dvasia. Dabar to nėra. VEKS apskritai niekuo nesusijusi su Lietuva, nes iš užsieniečių nuolat girdžiu prašymus rodyti ne tai, ką jie ir patys turi, o atverti viską, kas yra tik lietuviška.

Vienas anglas stebėjosi: ko aš čia atvažiavau, jeigu Lietuvoje viskas angliška, net VEKS programos menininkai iš užsienio? O ką turite jūs savo?

– Grįžkime prie Margirio – kaip apginti jo nušluotą garbę?

– Blogiausia, kad nei kunigaikštis Margiris, nei jo Pilėnai negali apsiginti nuo šmeižto.

Tačiau dar kartą apeliuoju į prokurorus, privalančius ginti visuomenės interesą. Man kyla tik vienas klausimas: jeigu žmogaus nėra tarp gyvųjų, ar galima ant jo pilti purvą?

Arvydas Pociūnas – Istorikas, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas:

Taip juodinant kunigaikštį Margirį ir Pilėnų gyventojus, matyt, buvo remtasi magdeburgietiškais, t.y. kryžiuočių, šaltiniais. Dėl tokių šaltinių šališkumo abejoti tikriausiai neverta.

Man rūpi kas kita. Galbūt netrukus pradėsime neigti visą Lietuvos istoriją? Kad mums – ne tūkstantis metų, o lietuviai nieko daugiau neveikė, tik vienas kitą žudė? Tikriausiai mes niekada neturėjome ir savo talentų ir buvome vadovaujami vien kaimynų?

Nesuprantu, kodėl šiandien norima neigti viską, kas lietuviška. Staiga užsipultas net kunigaikštis Margiris. Belgų kronikininkas Jonas de Prezas rašė, kad Margiris buvo bene pirmasis asmuo, susikovęs su Čekijos karaliumi Jonu Liuksemburgiečiu. Kai čekai su kryžiuočiais žygiavo į Lietuvą kartu.

Margiris karaliui pasiūlė susikauti riterių turnyre. Tas ir sutiko. Keli raiteliai suskubo mūsų kunigaikščiui į pagalbą, bet lietuvis tik nulipo nuo žirgo ir atidavė karaliui savo kalaviją.

Tai tik parodo Margirio narsą. Vis dėlto galima susikauti su valdovu nepraliejus kraujo ir apsaugant savo karius. Margiris buvo neeilinis žmogus. Zuikis taip nepasielgtų.

Man labai baisu, kad dabartiniai istorikai kunigaikštį ir jo žmones bando parodyti kaip nevykėlius. Sako, kad remiasi “vienalaikiais šaltiniais“, o tai man primena spjūvį visai Lietuvos istorijai. Žvelgiant iš šios dienos pozicijų, tematau vieną norą: išlįsti į spaudą, tapti populiariam.

Bet kodėl tai daroma Lietuvos istorijos ir mūsų valstybės atminties sąskaita? Todėl, kad po Tūkstantmečio paminėjimo tokie išsišokimai bus tiesiog neaktualūs. O kas pagaliau garsiai padėkos anai Lietuvos valstybei, kuri sustabdė invazijas į Rytus arba atvirkščiai? Ta Lietuva sugėrė visus kraujo žygius, kryžiuočių eisenas. Atlaikė du šimtus metų, nors ir paaukojusi prūsus, jotvingius. Tai buvo valstybė, kurią pripažino visa Europa.

Parengta pagal dienraštį “Respublika“

2009 gegužės mėn. 03 d. 12:05:47
Julius GIRDVAINIS, “Respublikos“ žurnalistas 

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai     www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, statistika, skaitliukas

Reklama

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: