Besmegeniai Blog

Nebūk besmegenis!!

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis

leave a comment »

Lapkričio mėnesį vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais

Statistikos departamentas praneša, kad vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2009 m. lapkričio mėn. buvo minus 51. Palyginti su spalio mėn., jis sumažėjo 4 procentiniais punktais.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimui lapkričio mėn. didžiausios įtakos turėjo blogesnis šalies ekonominių perspektyvų vertinimas: daugiau gyventojų prognozavo šalies ekonominės padėties blogėjimą ir bedarbių skaičiaus augimą per artimiausius 12 mėn. Palyginti su praėjusiu mėnesiu, šiek tiek didesnė gyventojų dalis prognozavo savo namų ūkio finansinės padėties blogėjimą, mažesnė gyventojų dalis tikėjosi nors kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas 

  2009 m. lapkričio mėn. 2009 m. spalio mėn. 2008 m. lapkričio mėn. 2001 m. gegužės–2009 m. lapkričio mėn. vidurkis Didžiau-sias nuo 2001 m. gegužės mėn. Mažiau-sias nuo 2001 m. gegužės mėn.
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis -51 -47 -41 -14,2 9
(2007-03)
-56
(2009-01)
Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn. -33 -30 -23 -2,7 13
(2007-03)
-38
(2009-01)
Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn. -44 -39 -45 -4,6 19
(2007-06)
-57
(2008-12)
Bedarbių skaičiaus kitimas per ateinančius 12 mėn. 73 69 53 7,3 82
(2009-02)
-33
(2007-06)
Tikimybė nors kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėn. -54 -52 -44 -42,3 -20
(2007-04)
-57
(2001-05)

Lapkričio mėn. 2 procentai gyventojų teigė, kad namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 66 – kad pablogėjo, o 31 procentas gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (spalio mėn. – atitinkamai 3, 61 ir 36 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn., 6 procentai gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo, 55 – pablogėjimo (spalio mėn. – atitinkamai 7 ir 53 proc.). 35 procentai gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 94 procentai gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pablogėjo, 6 procentai atsakė, kad nepasikeitė (spalio mėn. – atitinkamai 92 ir 7 proc.). Spalio mėn. 1 procentas gyventojų manė, kad šalies ekonominė padėtis pagerėjo, lapkričio mėn. taip manančių neliko. Lapkričio mėn. 9 procentai gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. truputį pagerės, 64 procentai prognozavo pablogėjimą, 22 procentai teigė, kad padėtis išliks tokia pat (spalio mėn. – atitinkamai 10, 62 ir 25 proc.).

Lapkričio mėn. 91 procentas gyventojų prognozavo bedarbių skaičiaus augimą per artimiausius 12 mėn. (spalio mėn. – 89 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime lapkričio mėn. skyrėsi nedaug: mieste jis buvo minus 51, kaime – minus 52. Palyginti su spalio mėn., tiek mieste, tiek kaime vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio mažėjimą mieste lėmė blogesnis šalies ekonominės padėties perspektyvų vertinimas ir pesimistiškesnės bedarbių skaičiaus kitimo prognozės, kaime – blogesnis namų ūkio finansinės padėties perspektyvų vertinimas bei bedarbių skaičiaus kitimo prognozės artimiausiems 12 mėn.

Per metus vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 10 procentinių punktų. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie tikėtiną bedarbių skaičiaus augimą. Per metus gyventojų, prognozuojančių bedarbių skaičiaus didėjimą, dalis išaugo nuo 81 iki 91 procento, iš jų prognozuojančių didelį bedarbių skaičiaus padidėjimą padaugėjo beveik du kartus (nuo 30 iki 58 proc.). Vartotojų pasitikėjimo rodiklio pasikeitimui įtakos turėjo ir pesimistiškesnės nei prieš metus namų ūkio finansinės padėties prognozės. Gyventojų, manančių, kad namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn. pablogės, dalis padidėjo nuo 46 iki 55 procentų, iš jų manančių, kad padėtis labai pablogės – nuo 9 iki 18 procentų. Palyginti su praėjusiais metais, gyventojai blogiau vertino galimybę nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. Gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis pablogės, sumažėjo nuo 73 iki 64 proc., tačiau iš jÅ! ³ manančių, kad padėtis labai pablogės, padaugėjo nuo 24 iki 32 proc.

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. ES šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje. Europos Komisijos lapkričio mėn. pranešimas spaudai bus paskelbtas 2009 m. lapkričio 27 d. 12 val.

Vartotojų nuomonių tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Tyrimas atliekamas apklausiant 1200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – tai teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, bedarbių skaičiaus kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėn.) balansų aritmetinis vidurkis.

Kitas pranešimas spaudai bus skelbiamas 2009 m. gruodžio 30 d.


Priedas

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 

  2008 2009
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Visi gyventojai -41 -51 -56 -51 -51 -50 -48 -42 -43 -47 -40 -47 -51
Moterys -43 -53 -56 -53 -52 -51 -47 -41 -45 -48 -40 -49 -52
Vyrai -39 -49 -56 -50 -50 -49 -48 -42 -42 -47 -40 -46 -50
Miestas -40 -51 -55 -51 -51 -48 -47 -40 -44 -47 -40 -47 -51
Kaimas -43 -52 -57 -52 -51 -54 -48 -44 -42 -47 -38 -48 -52

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais

  2008 2009
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.:                          
labai pagerės 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
truputį pagerės 9 6 5 7 7 7 9 9 9 9 11 7 6
išliks nepasikeitusi 42 36 30 36 37 39 39 43 37 32 39 35 35
truputį pablogės 37 39 45 38 39 36 36 32 36 39 35 39 37
labai pablogės 9 15 18 16 12 14 12 10 13 13 9 14 18
Balansas -23 -31 -38 -31 -28 -28 -25 -22 -26 -28 -21 -30 -33

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais 

  2008 2009
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.:                          
labai pagerės 0 0 0 0 0 0 0 0
truputį pagerės 6 3 3 8 7 9 10 14 13 11 15 10 9
išliks nepasikeitusi 19 13 13 17 19 19 21 27 25 21 29 25 22
truputį pablogės 49 45 45 41 40 39 37 35 36 35 33 36 32
labai pablogės 24 36 35 31 31 30 28 20 22 28 19 26 32
Balansas -45 -57 -56 -48 -47 -46 -42 -30 -33 -39 -28 -39 -44

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus pokyčius per artimiausius 12 mėn.
Procentais 

  2008 2009
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Bedarbių skaičius šalyje per artimiausius 12 mėn.:                          
labai išaugs 30 51 62 71 69 64 62 50 48 53 43 51 58
truputį išaugs 51 40 33 25 27 29 29 38 40 38 43 38 33
išliks nepakitęs 12 6 4 2 3 4 6 7 7 5 10 7 5
truputį sumažės 4 1 0 1 1 2 2 3 5 3 3 3 3
labai sumažės 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansas 53 71 78 82 82 77 75 67 66 71 63 69 73

 5 lentelė. Gyventojų nuomonė apie galimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėn.
Procentais 

  2008 2009
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI
Ar tikėtina, kad per artimiausius 12 mėn. Jūs galėsite nors kiek sutaupyti?                          
labai tikėtina 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0
gana tikėtina 22 22 18 21 21 19 18 20 18 18 18 17 16
gana netikėtina 42 40 42 41 40 41 45 40 38 40 44 40 40
labai netikėtina 35 36 39 36 37 39 35 38 41 40 36 41 43
Balansas -44 -45 -50 -45 -46 -50 -48 -47 -49 -50 -48 -52 -54

 

Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai  www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, statistika, skaitliukas

Reklama

Written by BESMEGENIAI

lapkričio 24, 2010 at 9:00 am

Įrašyta kategorijoj Uncategorized

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: