Besmegeniai Blog

Nebūk besmegenis!!

Vartotojų nuomonės

leave a comment »

Kovo mėnesį vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė 

Statistikos departamentas praneša, kad vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2009 m. kovo mėn. buvo minus 51. Palyginti su vasario mėn., jis nepasikeitė.

Palyginti su praėjusiu mėnesiu, mažiau gyventojų prognozavo namų ūkio finansinės padėties ir šalies ekonominės padėties blogėjimą, tačiau šiek tiek pesimistiškiau vertino savo galimybes nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. Bedarbių skaičiaus prognozės išliko nepakitusios ir, kaip ir praėjusį mėnesį, buvo pačios pesimistiškiausios nuo tyrimo pradžios (2001 m. gegužės mėn.). 

Vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių pokyčiai
Balansas

  2009 m. kovo mėn. 2009 m. vasario mėn. 2008 m. kovo mėn. 2001 m. gegužės– 2009 m. kovo mėn. vidurkis Didžiau-sias nuo 2001 m. gegužės mėn. Mažiau-sias nuo 2001 m. gegužės mėn.
Vartotojų pasitikėjimo rodiklis -51 -51 -6 -11,5 9 -56
          (2007-03) (2009-01)
Namų ūkio finansinės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn. -28 -31 1 -0,7 13
(2007-03)
-38
(2009-01)
Šalies ekonominės padėties pokyčiai per ateinančius 12 mėn. -47 -48 -8 -1,8 19
(2007-06)
-57
(2008-12)
Bedarbių skaičiaus kitimas per ateinančius 12 mėn. 82 82 -17 2,0 82
(2009-02)
-33
(2007-06)
Tikimybė nors kiek sutaupyti per ateinančius 12 mėn. -46 -45 -36 -41,7 -20
(2007-04)
-57
(2001-05)

Kovo mėn. 5 procentai gyventojų teigė, kad namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 55 – kad pablogėjo, o 39 procentai gyventojų atsakė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (vasario mėn. – atitinkamai 6, 51 ir 42 proc.). Vertindami savo šeimos finansinės padėties tikėtinus pokyčius per artimiausius 12 mėn., 7 procentai gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo, 51 – pablogėjimo (vasario mėn. – atitinkamai 7 ir 54 proc.). 37 procentai gyventojų mano, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

Vertindami šalies ekonominę padėtį 4 procentai gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 84 procentai – kad pablogėjo, o 12 procentų atsakė, kad padėtis per praėjusius 12 mėn. nepasikeitė (vasario mėn. – atitinkamai 5, 82, 13 proc.). Kovo mėn. 7 procentai gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. truputį pagerės, 71 procentas prognozavo pablogėjimą, 19 procentų teigė, kad padėtis išliks tokia pati (vasario mėn. – atitinkamai 8, 72 ir 17 proc.).

Kovo mėn., kaip ir vasario, 96 procentai gyventojų prognozavo bedarbių skaičiaus augimą per artimiausius 12 mėn.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime kovo mėn. nesiskyrė. Palyginti su vasario mėn., mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė, kaime – padidėjo 1 procentiniu punktu. Sumažėjo miesto gyventojų, manančių, kad per ateinančius 12 mėn. blogės namų ūkio finansinė padėtis, tačiau jie pesimistiškiau vertino savo galimybes nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. Kaimo gyventojų, prognozuojančių šalies ekonominės padėties blogėjimą, palyginti su praėjusiu mėn., sumažėjo 3 procentiniais punktais.

Per metus vartotojų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 45 procentiniais punktais. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie tikėtiną bedarbių skaičiaus augimą. Per metus gyventojų, prognozuojančių bedarbių skaičiaus didėjimą, dalis išaugo nuo 12 iki 96 procentų, iš jų prognozuojančių didelį bedarbių skaičiaus augimą – nuo 2 iki 69 procentų. Didelę įtaką vartotojų pasitikėjimo rodiklio pasikeitimui turėjo ir daug pesimistiškesnės nei prieš metus šalies ekonominės padėties prognozės. Gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. pablogės, dalis padidėjo nuo 32 iki 71 procento. Prieš metus kas ketvirtas šalies gyventojas (25 proc.) tikėjosi savo namų ūkio finansinės padėties pagerėjimo, 2009 m. kovo mėnesį tokių liko 7 proc. Palyginti su praėjusiais metais, gyventojai blogiau vertino galimybę nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn.

Pranešimo priede pateikiami vartotojų pasitikėjimo rodiklio ir jo sudėtinių dalių (atsakymų į klausimus, naudojamus šiam rodikliui skaičiuoti) pokyčiai. ES šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje. Europos Komisijos kovo mėn. pranešimas spaudai bus paskelbtas 2009 m. kovo 30 d.
12 val.

Vartotojų nuomonių tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Tyrimas atliekamas apklausiant 1200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – tai teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, bedarbių skaičiaus kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėn.) balansų aritmetinis vidurkis.

Kitas pranešimas spaudai – 2009 m. balandžio 29 d. 

Priedas

1 lentelė. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 

  2008 2009
III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Visi gyventojai -6 -10 -16 -21 -24 -27 -26 -35 -41 -51 -56 -51 -51
Moterys -9 -10 -19 -23 -26 -26 -28 -36 -43 -53 -56 -53 -52
Vyrai -3 -10 -13 -19 -22 -27 -24 -33 -39 -49 -56 -50 -50
Miestas -6 -10 -17 -21 -25 -27 -28 -36 -40 -51 -55 -51 -51
Kaimas -7 -11 -14 -21 -23 -27 -22 -33 -43 -52 -57 -52 -51

2 lentelė. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio finansinės padėties pokyčius
per artimiausius 12 mėn.
Procentais

  2008 2009
III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius 12 mėn.:
labai pagerės 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
truputį pagerės 24 21 19 17 14 15 15 12 9 6 5 7 7
išliks nepasikeitusi 52 51 49 46 47 46 48 45 42 36 30 36 37
truputį pablogės 18 20 23 27 28 27 28 31 37 39 45 38 39
labai pablogės 2 3 5 6 7 7 5 8 9 15 18 16 12
Balansas 1 -2 -7 -11 -14 -13 -12 -17 -23 -31 -38 -31 -28

3 lentelė. Gyventojų nuomonė apie šalies ekonominės padėties pokyčius
per artimiausius 12 mėn.
Procentais

  2008 2009
III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn.:
labai pagerės 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
truputį pagerės 21 19 14 10 9 11 10 8 6 3 3 8 7
išliks nepasikeitusi 41 37 34 31 31 32 33 24 19 13 13 17 19
truputį pablogės 26 32 37 41 42 38 38 46 49 45 45 41 40
labai pablogės 6 7 10 14 13 13 12 18 24 36 35 31 31
Balansas -8 -14 -21 -29 -29 -26 -26 -37 -45 -57 -56 -48 -47

4 lentelė. Gyventojų nuomonė apie bedarbių skaičiaus pokyčius
per artimiausius 12 mėn.
Procentais

  2008 2009
III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Bedarbių skaičius šalyje per artimiausius 12 mėn.:
labai išaugs 2 2 3 4 4 9 8 17 30 51 62 71 69
truputį išaugs 10 14 22 28 37 43 46 53 51 40 33 25 27
išliks nepakitęs 44 40 40 38 37 33 29 20 12 6 4 2 3
truputį sumažės 34 34 27 22 16 10 13 7 4 1 0 1 1
labai sumažės 7 6 3 2 2 1 0 0 0 0 0
Balansas -17 -14 -3 4 12 24 24 40 53 71 78 82 82

 5 lentelė. Gyventojų nuomonė apie galimybę sutaupyti
per artimiausius 12 mėn.
 
Procentais

  2008 2009
III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III
Ar tikėtina, kad per artimiausius 12 mėn. Jūs galėsite nors kiek sutaupyti?
labai tikėtina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
gana tikėtina 25 23 24 22 22 20 20 21 22 22 18 21 21
gana netikėtina 43 45 41 43 43 41 43 42 42 40 42 41 40
labai netikėtina 28 29 32 32 32 35 33 35 35 36 39 36 37
Balansas -36 -40 -39 -42 -42 -44 -44 -45 -44 -45 -50 -45 -46

 


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai  www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, statistika, skaitliukas

Reklama

Written by BESMEGENIAI

lapkričio 24, 2010 at 9:08 am

Įrašyta kategorijoj Uncategorized

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: