Besmegeniai Blog

Nebūk besmegenis!!

Laikinojo nedarbingumo rodikliai

leave a comment »

2006–2008 m. laikinojo nedarbingumo rodikliai

Statistikos departamentas, remdamasis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDF) duomenimis, apskaičiavo 2006–2008 m. laikinojo nedarbingumo rodiklius įvairių ekonominių veiklų įmonėse.

2008 m. laikinojo nedarbingumo dėl ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejų (toliau – susirgimai) buvo 759,9 tūkst. Daugiausia susirgimų fiksuota statyboje ir mažmeninėje prekyboje (13,5 % ir 8,8 % visų susirgimų). Šių veiklų įmonėse darbuotojų susirgimų daugėjo. 2008 m., palyginti su 2007 m., susirgimų statyboje padaugėjo 4,4 procento, mažmeninėje prekyboje – 2,5 procento. Tekstilės gaminių gamybos, drabužių siuvimo (gamybos), kailių išdirbimo ir dažymo veiklų įmonėse susirgimų mažėjo ir 2008 m., palyginti su 2006 m., jų atitinkamai užfiksuota 27,2 ir 32 procento mažiau. Mažiausiai susirgimų buvo nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavybos ir žvejybos, žuvų auginimo ir susijusių paslaugų veiklų įmonėse.

Palyginti su 2007 m., susirgimų sumažėjo 2,4 procento, tačiau priskaičiuota laikinojo nedarbingumo pašalpų dėl ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų (toliau – ligos pašalpos) suma išaugo 39,1 procento. 2008 m. VSDF išmokėjo 717907,6 tūkst. litų ligos pašalpų. Daugiausia ligos pašalpų išmokėta statybos (130317,5 tūkst. litų), mažiausiai – nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavybos veiklų  (377,9 tūkst. litų) įmonių darbuotojams.

1 lentelė. Ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų atvejų skaičius pagal ekonomines veiklas 2006–2008 m. 

Veiklos kodas Veiklos pavadinimas Atvejų skaičius Procentai
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Atvejų skaičius, iš viso 669020 778672 759904 100,0 100,0 100,0
010000 Žemės ūkis, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 14459 16102 15483 2,2 2,1 2,0
020000 Miškininkystė, medienos ruoša ir susijusių paslaugų veikla 4337 4919 5135 0,6 0,6 0,7
050000 Žvejyba, žuvų auginimas ir susijusių paslaugų veikla 453 586 570 0,1 0,1 0,1
100000 Akmens ir rusvųjų anglių kasyba, durpių gavyba 849 978 804 0,1 0,1 0,1
110000 Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba; paslaugų veikla būdinga naftos ir dujų gavybai, išskyrus žvalgybą 167 210 208 0,0 0,0 0,0
140000 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas 740 896 967 0,1 0,1 0,1
150000 Maisto produktų ir gėrimų gamyba 37180 41043 38017 5,6 5,3 5,0
170000 Tekstilės gaminių gamyba 15394 15832 11873 2,3 2,0 1,6
180000 Drabužių siuvimas (gamyba); kailių išdirbimas ir dažymas 33355 30421 24032 5,0 3,9 3,2
190000 Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų, pakinktų ir avalynės gamyba 1074 1079 994 0,2 0,1 0,1
200000 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių bei dirbinių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 21593 23376 21080 3,2 3,0 2,8
210000 Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba 1850 2422 2301 0,3 0,3 0,3
220000 Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų atgaminimas 4343 5207 5202 0,6 0,7 0,7
240000 Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba 3158 3892 3802 0,5 0,5 0,5
250000 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba 5852 7447 7081 0,9 1,0 0,9
260000 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 7544 8992 8771 1,1 1,2 1,2
270000 Pagrindinių metalų gamyba 928 1055 1083 0,1 0,1 0,1
280000 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamyba 9982 12000 12266 1,5 1,5 1,6
290000 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba 7529 8786 7760 1,1 1,1 1,0
300000 Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba 295 476 608 0,0 0,1 0,1
310000 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų ir aparatūros gamyba 6069 5810 4699 0,9 0,7 0,6
320000 Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba 4405 1801 1386 0,7 0,2 0,2
330000 Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų laikrodžių gamyba 2155 2735 2452 0,3 0,4 0,3
340000 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 1286 1537 1516 0,2 0,2 0,2
350000 Kitos transporto įrangos gamyba 5391 5698 5751 0,8 0,7 0,8
360000 Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 24145 26570 23619 3,6 3,4 3,1
370000 Antrinis perdirbimas 864 1293 1292 0,1 0,2 0,2
400000 Elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas 9654 10581 9332 1,4 1,4 1,2
410000 Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas 2666 3046 3054 0,4 0,4 0,4
450000 Statyba 78455 98285 102640 11,7 12,6 13,5
500000 Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba 15755 19452 20749 2,4 2,5 2,7
510000 Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 32826 41201 42915 4,9 5,3 5,6
520000 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 53852 65109 66753 8,0 8,4 8,8
550000 Viešbučiai ir restoranai 17783 21985 21665 2,7 2,8 2,9
600000 Sausumos transportas; transportavimas vamzdynais 30755 35651 37508 4,6 4,6 4,9
610000 Vandens transportas 668 752 773 0,1 0,1 0,1
620000 Oro transportas 446 489 553 0,1 0,1 0,1
630000 Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; kelionių agentūrų veikla 7026 9202 9520 1,1 1,2 1,3
640000 Paštas ir telekomunikacijos 7022 8441 7783 1,0 1,1 1,0
650000 Finansinis tarpininkavimas, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimą 4669 6335 6925 0,7 0,8 0,9
660000 Draudimo ir pensijų lėšų, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, kaupimas 2375 2834 2707 0,4 0,4 0,4
670000 Pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla 648 829 805 0,1 0,1 0,1
700000 Nekilnojamojo turto operacijos 9917 10640 10234 1,5 1,4 1,3
710000 Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma 1101 1419 1595 0,2 0,2 0,2
720000 Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 1992 2845 3384 0,3 0,4 0,4
730000 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 1825 2011 1849 0,3 0,3 0,2
740000 Kita verslo veikla 31305 39110 39785 4,7 5,0 5,2
750000 Viešasis valdymas ir gynimas; privalomasis socialinis draudimas 30441 35580 33484 4,6 4,6 4,4
800000 Švietimas 48084 55595 52459 7,2 7,1 6,9
850000 Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 39526 46166 44946 5,9 5,9 5,9
900000 Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla 5803 6608 6550 0,9 0,8 0,9
910000 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla 3704 4489 4574 0,6 0,6 0,6
920000 Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla 9593 11906 11895 1,4 1,5 1,6
930000 Kitų paslaugų veikla 3188 3737 3982 0,5 0,5 0,5

* Tabako gaminių gamybos ir kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamybos veiklų duomenys yra konfidencialūs. 

2 lentelė. Priskaičiuota ligos ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pašalpų pagal ekonomines veiklas 2006–2008 m.
Tūkst. litų

Veiklos kodas Veiklos pavadinimas 2006 2007 2008
Ligos pašalpų, iš viso 363603,1 516148,7 717907,6
010000 Žemės ūkis, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla 7330,1 9611,4 13528,4
020000 Miškininkystė, medienos ruoša ir susijusių paslaugų veikla 2443,6 3179,4 4948,2
050000 Žvejyba, žuvų auginimas ir susijusių paslaugų veikla 282,6 406,4 654,2
100000 Akmens ir rusvųjų anglių kasyba, durpių gavyba 487,4 650,7 730,2
110000 Nevalytos naftos ir gamtinių dujų gavyba; paslaugų veikla būdinga naftos ir dujų gavybai, išskyrus žvalgybą 190,4 316,6 377,9
140000 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas 533,4 842,0 1360,1
150000 Maisto produktų ir gėrimų gamyba 17831,4 23787,4 32486,1
170000 Tekstilės gaminių gamyba 6694,7 8552,3 8787,6
180000 Drabužių siuvimas (gamyba); kailių išdirbimas ir dažymas 11896,8 13457,7 14617,1
190000 Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų, pakinktų ir avalynės gamyba 441,3 532,0 682,7
200000 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių bei dirbinių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 8943,7 12394,5 17209,5
210000 Plaušienos, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba 961,8 1423,4 1938,0
220000 Leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų atgaminimas 2385,8 3128,1 4417,9
240000 Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba 2220,1 3319,1 4878,6
250000 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba 2882,0 4854,3 6865,8
260000 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba 4364,8 6527,0 9576,1
270000 Pagrindinių metalų gamyba 691,3 908,9 1424,7
280000 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, gamyba 5065,9 7828,7 12014,3
290000 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba 4460,7 6555,6 8236,4
300000 Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba 126,1 241,2 440,9
310000 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų ir aparatūros gamyba 2673,3 3255,6 3658,7
320000 Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba 2462,8 1000,2 1244,0
330000 Medicinos, tiksliųjų ir optinių prietaisų, įvairių tipų laikrodžių gamyba 1163,1 1671,5 2243,4
340000 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba 460,0 772,5 1327,1
350000 Kitos transporto įrangos gamyba 3595,7 4692,8 6414,2
360000 Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba 10533,3 14793,2 18725,3
370000 Antrinis perdirbimas 522,2 925,5 1495,0
400000 Elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas 7622,1 9605,7 11361,4
410000 Vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas 1905,9 2488,3 3291,8
450000 Statyba 49819,8 82044,7 130317,5
500000 Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba 7110,0 10859,9 16957,0
510000 Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 16836,1 25740,2 39123,9
520000 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 20744,0 31012,8 45082,7
550000 Viešbučiai ir restoranai 6009,2 8870,2 12188,6
600000 Sausumos transportas; transportavimas vamzdynais 17040,6 24221,8 35415,5
610000 Vandens transportas 744,5 916,5 1325,7
620000 Oro transportas 493,4 454,1 542,8
630000 Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; kelionių agentūrų veikla 5548,4 8033,1 10986,0
640000 Paštas ir telekomunikacijos 3659,1 4951,7 6010,7
650000 Finansinis tarpininkavimas, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimą 3010,4 4543,0 6556,1
660000 Draudimo ir pensijų lėšų, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, kaupimas 1902,9 2496,9 2848,4
670000 Pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla 435,1 580,0 943,9
700000 Nekilnojamojo turto operacijos 6263,1 8206,3 11851,0
710000 Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma 678,7 1064,6 1658,3
720000 Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla 1145,9 1839,5 3106,0
730000 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 1362,2 1728,8 2416,0
740000 Kita verslo veikla 17138,1 25362,5 35441,4
750000 Viešasis valdymas ir gynimas; privalomasis socialinis draudimas 22481,0 28872,3 35089,5
800000 Švietimas 27628,2 36940,0 46536,3
850000 Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 26259,4 36697,9 48551,0
900000 Nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla 3620,9 5025,4 6724,3
910000 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla 2796,4 4158,9 5564,9
920000 Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla 5020,5 7146,6 10031,0
930000 Kitų paslaugų veikla 1370,0 1838,6 2795,7

* Tabako gaminių gamybos ir kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamybos veiklų duomenys yra konfidencialūs.


 

 


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai     www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, statistika, skaitliukas

Reklama

Written by BESMEGENIAI

lapkričio 24, 2010 at 9:13 am

Įrašyta kategorijoj Uncategorized

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: